Zijn de online testen van Mentaal Beter betrouwbaar?

De online zelftesten van Mentaal Beter geven een eerste indruk en een globaal beeld van uw psychische klachten. Een officiële diagnose bestaat uit een gedegen onderzoek door een hiertoe bevoegde professional (zoals een psycholoog, orthopedagoog, klinisch psycholoog of psychiater).

Tijdens de intake wordt uitgebreid gekeken naar uw situatie. Ook wordt goed bekeken of er andere zaken spelen, deze kunnen namelijk ook invloed hebben op uw klachten. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijk klachten, werkproblemen, gezinsproblemen of medicatie. Dit kunt u in uw eentje aan de hand van de online test niet achterhalen.

De online zelftest kan u wel helpen meer duidelijkheid voor uzelf te verschaffen in de klachten die u ervaart. De uitslag van de test kan u helpen in het gesprek met uw huistarts of POH-GGZ. Uw huisarts zal u zonodig doorverwijzen naar de GGZ voor een intake. Tijdens deze intake wordt dan bekeken wat er aan de hand is, of er sprake zou kunnen zijn van een psychische stoornis en welke behandeling mogelijk ingezet zou kunnen worden.

Bel mij voor een afspraak
Ik heb een vraag