Heb ik een persoonlijkheidsstoornis?

Het is niet zo makkelijk om de diagnose persoonlijkheidsstoornis te stellen. Er zijn verschillende vormen van persoonlijkheidsstoornis. Er worden officiële criteria gehanteerd om te komen tot een diagnose.

Welke symptomen duiden op een persoonlijkheidsstoornis?

Mensen die aan een persoonlijkheidsstoornis lijden vertonen vaak afwijkend gedrag en hebben vaak een afwijkend denkpatroon. Nu heeft iedereen daar in bepaalde mate last van, maar als karaktertrekken hinderlijk worden en het functioneren (op sociaal gebied, op vlak van werk en carriëre) daardoor wordt beperkt, kan nader onderzoek noodzakelijk zijn

Het komt vaak voor dat mensen bij de huisarts of psycholoog terecht komen omdat ze vastlopen en als gevolg daarvan onzeker, angstig en/of depressief zijn. Het diagnose onderzoek is er op gericht om zorgvuldig de situatie te beoordelen en de oorzaken van de klachten goed te plaatsen.

Er zijn meerdere vormen van persoonlijkheidsstoornis die weer worden onderverdeeld in 3 categorieën. Lees meer over vormen van persoonlijkheidsstoornis

Wat zijn de algemene, officiële criteria voor de diagnose persoonlijkheidsstoornis?

>> Een duurzaam, diepgaand en star patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat binnen de cultuur van betrokkene duidelijk afwijkt van de verwachtingen. 

>> Het patroon uit zich op een breed terrein van persoonlijke en sociale situaties en wordt zichtbaar op ten minste twee van de volgende terreinen:

  • affecten (de draagwijdte, intensiteit, labiliteit en de adequaatheid van de emotionele reacties)
  • functioneren in het contact met anderen
  • beheersing van de impulsen

>> Het patroon is stabiel in de loop van de tijd en begint typisch in de adolescentie of vroege volwassenheid.

>> Het patroon veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het sociaal en beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.

Bel mij voor een afspraak
Ik heb een vraag