Wat is er veranderd in de jeugd ggz sinds 2015?

Sinds dit jaar (2015) zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Een van de achterliggende gedachten van de transitie naar de gemeenten is dat we als samenleving anders omgaan met ziek zijn en beperkingen. Er wordt meer een beroep gedaan op de eigen kracht en mogelijkheden van uw kind, uw gezin en de mensen om jullie heen. Maar als er zorg nodig is, moet er eerder hulp op maat worden geboden om jeugdigen en hun gezin zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Er zijn twee toegangspoorten naar de jeugd-ggz. Zowel via de gemeente als na verwijzing van een huisarts of medisch specialist. Dat betekent dat de gemeente de kosten voor de jeugd-ggz vergoedt.

Lees meer over vergoedingen

Bel mij voor een afspraak
Ik heb een vraag