FAQ - Mentaal Beter FAQ - Worden er kosten in rekening gebracht voor een intakegesprek?

Moet ik betalen voor het intakegesprek?

Ja. Een intakegesprek is niet kosteloos. Immers is het zo dat onze behandelaren er tijd in steken om u te helpen middels het vaststellen van uw klachten, deze te analyseren en vervolgens zorgvuldig te bepalen of u bij ons op de juiste plek bent.

Voor dit proces heeft een behandelaar niet alleen een eerste en/of tweede gesprek met u, er vindt daarna ook een intern overleg plaats van behandelaren, en u krijgt hierna nog een adviesgesprek.

De kosten die gedeclareerd worden, bestaan dus uit de minuten van het eerste en/of tweede gesprek, de uitwerktijd van de behandelaar (inclusief intern overleg) en administratiekosten. Ook wanneer na het adviesgesprek blijkt dat Mentaal Beter u niet verder kan helpen, worden de kosten gedeclareerd.

Deze kosten declareert Mentaal Beter bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze kosten hangt samen met het eigen risico dat u heeft vastgesteld bij uw zorgverzekeraar (zie “Betaal ik eigen risico voor behandeling bij Mentaal Beter”). 

Bel mij voor een afspraak
Ik heb een vraag