Welk aandeel heb ik als ouder in de behandeling?

Wij vragen de actieve bijdrage van de ouders/verzorgers (het systeem) in het herstelproces. De behandelaar van Mentaal Beter bespreekt en stemt met de cliënt en de ouders/verzorgers af wat deze zelf kan doen aan het herstel. Ook vragen wij om mee te werken aan het meten van de vooruitgang. Wij verzoeken dan om vragenlijsten in te vullen waaronder de Routine Outcome Measurement (ROM) begin- en eindmeting. Dit geeft het kind/jongere en het systeem en de behandelaar inzicht in de ontwikkeling van het herstel en de afname van de klachten. Mentaal Beter hecht grote waarde aan het meetbaar maken van de resultaten en wij nemen dan ook minimaal twee keer tijdens de behandeling deze vragenlijst af, maar mogelijk vaker.

Bel mij voor een afspraak
Ik heb een vraag