Autisme test

De Mentaal Beter autisme test geeft een indruk, het is nog geen diagnose. Aan de hand van de uitslag van deze online test kunt u besluiten tot een onderzoek door een GZ-psycholoog om een diagnose vast te stellen.

Autisme diagnose

Er zijn meerdere gradaties van autisme. Aan de hand van vragenlijsten en gesprek(ken)met een psycholoog en/of psychiater wordt gekeken naar de mate van de aanwezige kenmerken van ASS. ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornissen. Een zorgvuldige diagnose is belangrijk om de juiste behandeling te bepalen.

 
Let op: Hoewel deze zelftest u misschien zelfinzicht kan geven, is deze test nadrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een diagnose.
Aan de uitkomst van deze test kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.